Sikkerhetsregler

For å klatre hos Molde Klatresenter må du fylle ut ansvarserklæring, denne finner du her:

 

Ansvarserklæring

Klatring innebærer risiko

Klatring er en sport som innebærer risiko og krever oppmerksomhet og utdanning. For å minimere risiko og sikre trygge forhold for alle plikter besøkende å følge klatresenterets sikkerhetsregler.
 
Alle må derfor skrive under på at de har lest og forstått ansvarserklæringen før de kan klatre hos oss. For personer under 18 år må foresatte skrive under.

Dersom du har forslag til forbedring, opplever ulykker eller ser andre hendelser kan du rapportere disse til oss her:

 

Rapportskjema

Sikkerhetsregler 

 • Ingen løping. 
 • Bruk av innestemme.

I klatreveggen:

 • Ingen potensielle løse gjenstander skal medbringes opp i klatreveggen.
 • Unngå å stikke fingre i boltehengere, karabinere og annet stål.
 • All klatring skal foregå med utstyr godkjent av UIAA (CE godkjenning).

Autobelay - Automatiske sikringsmaskiner

 • Du er ansvarlig for å få opplæring av våre ansatte før bruk av autobelay. 
 • Kameratsjekk skal alltid utføres før du forlater bakken. For barn under 13 år er den voksne ansvarlig for kameratsjekk.
 • Hvis du ikke har sikringskort, er du ansvarlig for å få kontrollert at selen er påsatt riktig. Henvend deg i resepsjonen.

Buldring

 • Du er selv ansvarlig for at andre buldrere ikke faller på deg. 
 • Unngå å oppholde deg i fallsoner.
 • Madrassen er kun til å falle på, ingen leking eller turning er lov.

Tauklatring 

 • Du er ansvarlig for å kjenne til og følge Klatrevettplakaten.
 • Overhold vikeplikt i klatreveggen: De som er på bakken har vikeplikt for de som først var oppe i veggen.
 • Alle har lov til å klatre på topptau og led på alle vegger forutsatt at sikrer har sikringskort.
 • Alle mellomforankringer skal klippes inn.
 • Våre topptau skal ikke benyttes til ledklatring.
 • Det skal aldri mer enn ett tau inn i toppankeret.
20221213_terjeaamodt_klatrebilder_molde_klatreklubb00542