Sikringskort

 

Sikringskort er et ferdighetsbevis med ansvarserklæring for klatrere på innendørs klatreanlegg. Kortet har til hensikt å bedre sikkerheten blant klatrere. 

 
 

Ved å ta sikringskort kan klatrere dokumentere at de har tilegnet seg nok kunnskaper og sikringsferdigheter til å kunne klatre og sikre på en trygg måte. Sikringskortordningen er innført av Norges Klatreforbund (NKF) i samarbeid med klatrevegger over hele landet. 

Det finnes to typer sikringskort: Brattkort og topptaukort. Brattkort kvalifiserer til sikring på topptau og led, topptaukort kvalifiserer til sikring på topptau. 

Kortet utstedes til brukerne på grunnlag av en ferdighetsprøve. Det skal signeres og kan ikke overdras til andre. 

Sikringskort gjelder som adgangsbevis ved alle klatreanlegg som deltar i ordningen.

Aldersgrense

Aldersgrensen på Brattkort og Topptaukort er 13 år. Barn mellom 13 og 18 år må vurderes grundig og demonstrere tilstrekkelig modenhet og sikkerhetsinnsikt. De trenger også foresattes samtykke før de gis kort, noe som bekreftes ved at foresatte underskriver kortet. Før fylte 18 år er foresatte ansvarlig for at barnet holder kunnskapen ved like. Kort utstedt til personer under 18 år varer frem til de blir 18 år, etter dette må de bestille nytt kort som de underskriver selv.

Kurs for sikringskort

Klatrere kan bare skaffe seg sikringskort ved å gjennomføre og bestå brattkort- eller topptaukortprøven.  Prøven forutsetter at klatreren allerede har de nødvendige ferdigheter og kunnskaper for å klatre på innevegg. Disse kan klatreren skaffe seg på ulike måter, typisk ved å bli introdusert til klatring av venner, eller ved å ta et klatrekurs.

For opplæring av nybegynnere og repetisjon for erfarne - anbefaler vi et grunnkurs inne. Dette kurset gir en fullstendig innføring i utstyr, sikringsmetoder og sikkerhet, og en introduksjon til klatreteknikk.  For nybegynnere uten tidligere erfaring med klatring anbefales ikke kortere kurs enn dette.  

Sikringskorttesten er ikke en del av grunnkurset. Etter kurset anbefaler vi en egentreningsperiode på to uker før man kommer tilbake for å ta selve prøven, og våre ansatte kan bistå i sentrets åpningstider om det trengs mer veiledning.

20221213_terjeaamodt_klatrebilder_molde_klatreklubb00542
Molde Klatresenter er Romsdalens beste klatresenter. Klatring i Molde.
DSC05591
DSC05561
Moldeveggen rød
Molde Klatresenter

Vi elsker å klatre